Privacy

Inleiding

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen. Deze privacyverklaring legt uit waarom, waarvoor en op welke manier we bepaalde persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om je bestelling goed te verwerken hebben wij enkele gegevens van je nodig. Als je bij ons een bestelling doet worden je persoonsgegevens opgeslagen. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit doeleinde. 

Zilch outlet registreert de volgende persoonsgegevens: 

- Voornaam 
- Achternaam 
- Adres 
- Postcode 
- Woonplaats 
- Land 
- E-mailadres 
- Telefoonnummer 
- Rekeningnummer 

De bestelgegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken en het pakketje te bezorgen. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet doorverkocht aan derden. 

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou ingevulde gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde producten of diensten. Voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden schakelen wij derden in. Persoonsgegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten.

Partijen die beperkt gebruik maken of toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn:
- Mollie; dit is noodzakelijk voor het doen van betalingen en je betaling te verifiëren.
- TNT, DPD of Post NL; dit is noodzakelijk voor het bezorgen van het pakket. 
- Studio Roem; dit bedrijf ontwikkelt de website en techniek om je bestelling te kunnen plaatsen. Hiervoor maken wij gebruik van het platform: Shopify.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van de gegevens is 7 jaar, dit hanteren wij vanwege de bewaartermijn van de Belastingdienst. Indien je wilt dat wij de gegevens definitief verwijderen, dan kun je ons mailen of bellen. Wij zullen je gegevens dan direct verwijderen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Zilch Outlet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.De medewerkers die binnen Zilch Outlet toegang hebben tot deze gegevens zijn gehouden aan strikte geheimhoudingsplicht.

Wijzigingen

Zilch Outlet houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacystatement. Check daarom regelmatig onze website.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 29 april 2020.